Menu

Moje życie w DK - my life in Denmark

Blog o życiu studenta w duńskiej rzeczywistości.

Początek przygody - Beginning of the adventure :)

zuzakoper

Przez cały okres nauki w liceum miałam milion pomysłów na to co chciałabym robić w swoim życiu. Decyzja o wyjeździe za granicę zapadła dokładnie 8 miesięcy przed przystąpieniem do matury. Wszystkie odpowiedzi na moje pytania uzyskałam przeglądając strony internetowe a szczególnie jedną: https://www.studiazagranica.pl/                                                                                        

Podjęcie decyzji było najłatwiejszą rzeczą w całej mojej rozpoczynającej się 'przygodzie'. Masa dokumentów, miliony maili, testy i rozmowy. Aby studiować właśnie w Danii musicie aplikować miesiąc/dwa miesiące przed maturą, przejść testy językowe oraz rozmowy z przedstawicielem szkoły. Jest to bardzo długi i męczący proces - szczęście kiedy dostajesz papiery o przyjęciu na studia jest nie do opisania. 

Uczelnie Duńskie:

  • 8 uniwersytetów,
  • 14 wyższych szkół artystycznych,
  • 11 'koledży' uniwersyteckich 
  • 10 zawodowych szkół wyższych

Jak można zauważyć - jest w czym wybierać. Mamy tutaj ponad 500 kierunków nauczanych w języku angielskim.

Kiedy już zostaniecie zaakceptowani przez uczelnie zaczyna się szukanie mieszkania/pokoju/akademika. Od razu powiem, że akademiki tutaj przypominają bardziej mieszkania niż 'polskie akademiki' dlatego nie warto się przerażać. Jest to proces ciężki i wymagający wytrwałości ponieważ w moim przypadku aplikowałam o akademik już w marcu, dostałam ofertę dopiero w sierpniu a studia zaczynałam pod koniec wakacji.

W Danii studia są bezpłatne dlatego płacicie tylko za mieszkanie i jedzenie.

Miłego dnia:)

 

 19024758_1298484266916621_1864759247_o

 

 

Let's start from the beggining..

During my High School education I had a million ideas for what I would like to do in my life.The decision to go abroad was exactly 8 months before the maturity date. All the answers to my questions I  got by browsing the internet and especially one website :  https://www.studiazagranica.pl/ :)

Making a decision was the easiest thing in my whole 'adventure'. Mass of documents, millions of mails, tests and conversations. To study in Denmark you have to apply in February and March, pass language tests and talk to a school representative. This is a very long and tiring process - the happiness when you get a college admittance paper is indescribable.

Danish universities:

  • 8 universities,
  • 14 senior art schools,
  • 11 colleges
  • 10 professional colleges

As you can see - there is a lot of opportunites to choose from. We have more than 500 courses in English language.

Once you are accepted by the college, you have to start looking for a flat / room / dormitory. I will immediately say that dormitories here are in better condition than 'Polish dormitories' so it is not worth the scare. It is very difficult process. Because in my case I applied for a dorm in March, I got an offer in August and my studies started at the end of the holiday.

In Denmark study are for free you have to pay only for housing and food.


Have a nice day :)

 

 

 18987796_1298484253583289_1233169263_o

 

© Moje życie w DK - my life in Denmark
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci